Vill du medverka? 

Huvudprogrammet för festivlaen är redan färdigt,, det publiceras inom kort.

Till festivalen LIVSGLÄDJE söker vi underhållare, inspiratörer, artister, konstnärer, hantverkare, föreläsare som vill dela med sig av det de ni brinner för samtidigt som det knyter an till festivalens syfte: 

En festival för att hylla livet och sprida livsglädje. En festival för ALLA ÅLDRAR där mångfald, samhörighet, kreativitet, hållbarhet, hälsa och välbefinnande för både människan och miljön står i centrum. 

Sälja hantverk eller kläder? 

Om du vill sälja dina hantverk eller kläder så finns det möjligheter. Antingen tar du med eget tält eller bord och hyr en plats att stå på eller hyr ett bord av oss. Om du önskar hyra bord så skriv detta.

Kostnaden för en plats:

Torsdag och söndag: 100 kr
Fredag och Lördag: 150 kr

eller 400 kr för hela festivalen 

Sälja mat och dryck?

 Vi söker i nuläget fler som vill sälja mat och dryck på festivalen.  Om du känner dig kallad hör av dig.